Arbejdsområder jeg har beskæftiget mig med som ingeniør i over 30 år, som jeg har stor erfaring med.

Ventilation

Projektering af:
 • Komfortventilation
  • Ventilation i boliger og kontorer m.m.
 • Industriventilation
  • Procesudsugning, luftrensning luftkonditionering.

Varmegenvinding

 • Kortlægning af energiforhold.
 • Udarbejdelse af projekter.
 • Ansøgning om tilskud.

Indeklimaundersøgelser

 • Spørgeskemaundersøgelser, termiske målinger, CO2 indhold.
 • Luftskiftemålinger.
 • Ventileringseffektivitet.
 • Skimmelsvampeundersøgelser med udtag af prøver.
 • Vurdering af indeklimaforhold med forslag til forbedringer.

Ydre miljøforhold

 • Prøvetagning i skorstensafkast.
 • Beregning af emissionsforhold (skorstensafkast).
 • Udarbejdelse af miljøgodkendelser.

ATEX

 • Undersøgelse af eksplosionsfare i forhold til ATEX direktivet.
 • Rapportudarbejdelse med zoneklassificering.

Støjdæmpning

 • I Industri- og komfortområder.

Logistik

 • Kortlægning af produktionsflow med brugerinddragelse.
 • Forslag til hensigtsmæssige indretning af produktionstekniske arbejdspladser

Undervisning

 • Indeklima- og ventilationsteknik
 • Industriventilation

Arbejdsmiljø

 • Maskinsikkerhed
 • ArbejdsPladsVurdering (APV)