PROFIL

Gennem årene har jeg løst mange spændende ventilations- og procesudsugningsopgaver. Jeg vil her først og fremmest nævne projektering af 15 kombinerede støvrensnings- og luftkonditioneringsanlæg i textilindustrien. Anlæg som både har medført et bedre arbejdsmiljø samt en produktionsstigning på op til 10 %, det sidste på grund af fugtstyring.

Indenfor de sidste par år har jeg projekteret og stået for gennemførelse af 2 store varmegenvindingsanlæg i textilindustrien fra ide til færdig anlæg, hvor det har været en fornøjelse at arbejde sammen med virksomheden og de tilknyttede entreprenører.

Desuden også løsning af opgaver som indeklima- og skimmelsvampeundersøgelser, varmegenvinding, undervisning i indeklima- og ventilationsteknik, vurdering eksplosionsfarlige atmosfærer (ATEX), miljøgodkendelser, støjdæmpning, indretning af arbejdspladser m.m.

Alle opgaver som det har været sjovt og spændende at løse nemlig at se resultat fra papir til implementering og evaluering af færdige løsninger. Se mere detaljeret under erfaringsområder.


[ erfaringsområder ]  [ kontakt ]